Przejdź do treści

Aleksandra Żórawska, Koordynator Projektu „HANDMADE YOU(TH)” z ramienia Fundacji Semper Art z Polski

Aleksandra Żórawska, od 2015 roku kieruje Fundacją Semper Art, będącą organizatorem międzynarodowego partnerstwa strategicznego pn. HANDMADE YOU(th). Wieloletni działacz sektora NGO, były pracownik największych w Polsce organizacji 3 sektora, podejmujących tematykę Polaków i Polonii poza granicami Polski. Absolwentka Sopockiej Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych. Absolwentka kilkudziesięciu certyfikowanych szkoleń związanych z problematyką trzeciego sektora, w tym m.in. o tematyce zarządzania organizacją, zespołem i zarządzania projektem. Pomysłodawczyni i główny koordynator pierwszego, ogólnopolskiego programu doradztwa dla ngo`sowej branży kreatywnej, pn. Kreatywne NGO. Specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla III sektora.

Przy jej wsparciu formalnym i merytorycznym, udzielanym pro bono z ramienia fundacji Semper Art, powstało i działa dziś w Polsce od roku 2016  blisko 30 fundacji podejmujących różnorodną tematykę. Są wśród nich organizacje działające m.in. w obszarze praw kobiet, mniejszości i osób wykluczonych zagrożeniem społecznym, młodzieżowe, historyczne, działające na rzecz lokalnych społeczności,  dzieci i dorosłych chorych nieuleczalnie, wspomagające rozwój przedsiębiorczości, promujące współpracę międzynarodową.

Koordynator międzynarodowych projektów z ramienia Erasmus +, z udziałem organizacji z Łotwy, Czech, Słowacji, Bułgarii, Włoch, Grecji. Organizatorka i współorganizatorka  wielu przedsięwzięć kulturalnych, jak wystawy, prelekcje, debaty, wystawy, pokazy filmowe, pikniki itd. Z ramienia fundacji Semper Art wspiera organizacje pozarządowe promujące sztukę, rękodzieło, rzemiosło i tzw. ginące zawody oraz młode marki artystyczne.

Redaktor naczelna portalu W Centrum, promującego  branżę kreatywną, pasjonatów, artystów i rękodzielników.   

Petr Kantor, Koordynator Projektu „HANDMADE YOU(TH)” z ramienia Petrklíč help z Czech

Petr Kantor od 2003 roku zajmuje się zawodowo edukacją, coachingiem i doradztwem dla sektora komercyjnego, administracji publicznej oraz organizacji w sektorze pozarządowym. Jest koordynatorem  wielu spotkań i obozów młodzieżowych, organizowanych we współpracy z europejskimi organizacjami stawiającymi na samorozwój i inicjatywy  dedykowane młodym ludziom. Przewodniczy wielu inicjatywom dla młodych muzyków i artystów.

Pracuje jako konsultant programu młodzieżowego Erasmus +. Brał czynny udział w powstaniu wielu organizacji non-profit w Czechach i  w Polsce. Jest członkiem Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej.

Petr ukończył zarządzanie kulturą w Akademii Muzycznej im. Janacka w Brnie. Prowadzone w trakcie studiów badania pozwoliły mu odkryć twórcze podejście do  zagadnień edukacji pozaformalnej i  metodologii pracy grupowej. Korzysta również z doświadczeń zdobytych na Uniwersytecie Tokai w Japonii, gdzie ukończył kierunek Economics and Cognitive Management.

Był czynnym uczestnikiem w projektach europejskich, takich jak badania skuteczności ENCATC (organizacji pozarządowej mającej status oficjalnego partnera UNESCO i obserwatora Komitetu Sterującego ds. Kultury Rady Europy, reprezentującej wszystkie dyscypliny kultury i sztuki) oraz komunikacji społecznej w Londynie. Nabytą wiedzę z powodzeniem i sukcesami wykorzystuje w zarządzaniu wieloma projektami społecznymi i edukacyjnymi.   

Ligita Karvele, Koordynator Projektu „HANDMADE YOU(TH)” z ramienia Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs) z Łotwy

Ligita Karvele związana jest zawodowo z turystyką oraz  lokalnymi europejskimi projektami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (pełni rolę Koordynatora ds. stosunków zewnętrznych w lokalnym stowarzyszeniu), a także pracą w Centrum Dzieci i Młodzieży regionu Ludza (Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs).

Brała aktywny udział w wielu projektach wymiany młodzieży z ramienia Programu Erasmus + (w Norwegii, Rumunii, Albanii, Chorwacji, Gruzji, Estonii, Polsce, Hiszpanii, Bułgarii, Francji), a zyskując w nich coraz większą wiedzę i doświadczenie, postanowiła angażować do nich młodzież ze swojego miasta – Ludzy. Z tym też jest więc związana jej praca w Centrum.

Ligita posiada duże doświadczenie w kontaktach międzynarodowych, posiada dyplom Managera Firm i Instytucji (Turystyka i hotelarstwo), Magistra Nauk Leśnych oraz Magistra Nauk Społecznych w Zarządzaniu (Uniwersytet Państwowy w Połocku). Odbyła staże na Cyprze i w Austrii. Posiada też doświadczenie jako konsultant ds. Turystyki i wykładowca w lokalnym centrum szkoleniowym.

Cały czas udziela się aktywnie jako wolontariusz,  koordynując przedsięwzięcia i wyjazdy w sieci studentów Programu Erasmus, organizując wycieczki po Łotwie dla zagranicznych studentów. Uczestniczyła także w dorocznym forum sekcji ESN „AGM Germany 2017” oraz „European Youth Week” w Strasburgu w 2016 roku.

Poza pracą lubi przyrodę, podróże, sport i fotografię, wolny czas spędza aktywnie,  nieustannie wyznaczając sobie nowe cele, aby się rozwijać, uczyć i zdobywać nowe doświadczenia.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook