Przejdź do treści

Organizatorem międzynarodowego projektu partnerstwa „HANDMADE YOU(TH)” jest fundacja Semper Art. Celami tej fundacji są  m.in. odkrywanie i promocja artystów, rękodzielników, oraz przedstawicieli ginących zawodów, rozwijanie talentów artystycznych; ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego w  zakresie sztuki, rękodzieła, tradycji, twórczości ludowej oraz ginących zawodów w Polsce i poza jej granicami; tworzenie warunków do pracy artystycznej i rękodzielniczej, oraz podnoszenie kwalifikacji twórców, podnoszenie świadomości w zakresie kulturowo-historycznych powiązań między Polską a innymi krajami, promocja polskiego dziedzictwa narodowego, będącego elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji lokalnych w zakresie sztuki dawnej i współczesnej.

Przy projektach skierowanych do młodych ludzi zainteresowanych twórczością współpracowaliśmy z organizacjami z Łotwy, Czech, Słowacji, Bułgarii, Włoch oraz Grecji. 

W naszej codziennej pracy niezwykle ważne są dla nas działania służące niwelowaniu stereotypów i  barier pokoleniowych, narodowościowych, etnicznych, związanych z niepełnosprawnością lub zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

Fundacja organizuje warsztaty handmade, mastermindy, grupy wsparcia w w/w tematach. Stacjonarnie działamy głównie na obszarze Mazowsza i Pomorza, a w działaniach prowadzonych online wspieramy twórców za pomocą social media. Działania prowadzimy w oparciu o nowoczesne technologie, ucząc młode pokolenie zdolnych twórców jak wykorzystać je w rozwoju swojej pasji.

Sztandarowym programem fundacji jest program KREATYWNE NGO, kierowany zarówno do nowopowstających fundacji o tematyce artystycznej, jak również do podmiotów już zarejestrowanych.  Konsultacje udzielane są także osobom fizycznym, jakie planują powołanie fundacji, bądź działają w nich jako pracownicy, członkowie zarządu lub wolontariusze.

Jego celami jest ułatwianie przedstawicielom i pracownikom fundacji, oraz osobom chcącym je założyć dostępu do informacji, co w dalszej perspektywie ma doprowadzić do poprawy warunków funkcjonowania tych organizacji i jakości zarządzania nimi, a przez to do ich bardziej efektywnego działania oraz poszerzenie możliwości działań osobom związanym z branżą artystyczną, m.in. rękodzielnikom, rzemieślnikom, przedstawicielom ginących zawodów, poprzez upowszechnienie wiedzy o trzecim sektorze w ich środowiskach.

W skład Rady Programowej fundacji wchodzą artystki i rękodzielniczki tworzące w różnych technikach, oraz osoby związane od wielu lat z trzecim sektorem i działaniami społecznymi.

Fundacja Semper Art była dotychczas  organizatorem dwóch  projektów w ramach współpracy z programem Erasmus +. Pierwszy projekt, w formie seminarium kontaktowego,  pn. HAND MADE YOURSELF  zgromadził 24 uczestników z 7 krajów (Grecja, Włochy, Łotwa, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Polska) i odbył się w dniach 1-6 września 2018 r. w Murzasihlu.

Drugi projekt, pn.  HANDMADE THEATRE, był  inicjatywą wymiany młodzieży z 5 krajów UE: Polski, Grecji, Słowacji, Czech i Włoch i odbył się w dniach w dniach 20-28 maja 2019 roku, w Darłówku, nad morzem.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook