Przejdź do treści

Projekts „HANDMADE YOU (TH)” ir Polijas, Latvijas un Čehijas ar rokdarbiem saistītu organizāciju stratēģiskā partnerība. Projekta mērķis ir saglabāt rokdarbus, amatniecību un profesijas, kas izzūd. Tautas māksla un amatniecība, no kurām iegūti mūsdienu paņēmieni, ieņem īpašu vietu katras tautas vēsturē un dzīvē, veidojot materiālā un garīgā mantojuma atzaru.

Amatniecība un senā māksla ir nacionālā prestiža priekšmets un ir katras partnera valsts plaši atzīts ieguldījums pasaules kultūras mantojumā. Tā saglabāšana, atdzīvināšana un attīstība nākamajām paaudzēm ir ideja, kas mūs vadīja katrā projekta posmā.

Projekta ieguvēji ir jaunieši, kas saistīti ar šo amatu, gan cilvēki kuriem tā ir tikai aizmirsta pagātnes relikvija. Mēs vēlamies parādīt, ka, pamatojoties uz šādu vārdu kā “relikvija”, ir iespējams izveidot platformu mūsdienīgām, aktuālām aktivitātēm, izmantojot modernas tehnikas un rīkus.

Mēs vēlamies dot iespēju jaunajiem ieguvējiem no jauna atklāt meistarību gan kā saziņas veidu ar vietējo kultūru, gan kā brīvā laika pavadīšanas veidu pievilcīgā veidā, atšķirībā no patēriņa un ātra dzīvesveida kultūras. Svarīgs projekta aspekts ir uzlabot sociālo kohēziju, iekļaujot jauniešus paaudžu integrācijā un rūpējoties par nodoto kompetenču, prasmju un tradīciju un tādējādi vērtību nepārtrauktību.

Mēs veicam projekta aktivitātes starptautiskā sadarbībā Centrālās un Austrumeiropas kopējā ģeogrāfiskajā zonā, ņemot vērā attiecīgās valsts vēsturisko izcelsmi, nacionālās un kultūras iezīmes un tradīcijas, kā arī mūsdienu sociālās un ekonomiskās politikas principus, piem. radošo nozaru izaugsmes dinamiku.

Amatniecība un rokdarbi lokāli ir ļoti dažādi, tāpēc to kopīgais ģeogrāfiskais salīdzinājums ļaus parādīt viņu bagātību un apzināt ieguvējiem vajadzību atklāt ģeogrāfiski tuvas kultūras, kas bieži vien ir vairāk nezināmas nekā attālas.

Mēs izglītojam un parādām, ka kultūras un radošuma potenciāla iekļaušana var stiprināt un atdzīvināt rokdarbu un amatniecības nozari, kas varētu kļūt par „pārmaiņu un modernizācijas demonstrējumu” valsts ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus +.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook