Przejdź do treści

Organizátorem projektu mezinárodního partnerství „HANDMADE YOU (TH)“ je nadace Semper Art Foundation. Cílem nadace je objevování a propagace umělců, řemeslníků a zástupců umírajících profesí, rozvoj uměleckých talentů; ochrana, podpora a rozvoj kulturního dědictví v oblasti umění, řemesel, tradic, lidového umění a upadajících profesí v Polsku i v zahraničí; vytváření podmínek pro uměleckou a řemeslnou práci a zvyšování kvalifikace umělců, zvyšování povědomí o kulturních a historických vazbách mezi Polskem a jinými zeměmi, podpora polského národního dědictví, které je součástí evropského kulturního dědictví, včetně místních tradic v oblasti starověkého a současného umění.

Na projektech zaměřených na mladé lidi se zájmem o kreativitu jsme spolupracovali s organizacemi z Lotyšska, České republiky, Slovenska, Bulharska, Itálie a Řecka. V naší každodenní práci jsou pro nás činnosti zaměřené na eliminaci stereotypů a generačních, národnostních, etnických, zdravotně či sociálně vyloučených bariér a bariér nesmírně důležité.

Nadace organizuje rukodělné workshopy, mastermindy a podpůrné skupiny k výše uvedeným tématům. Působíme stacionárně hlavně v oblasti Mazowsza a Pomorza a podporujeme tvůrce v on-line aktivitách pomocí sociálních médií. Naše aktivity jsou založeny na moderních technologiích, které učí mladou generaci talentovaných umělců, jak je využívat při rozvoji jejich vášně.

Stěžejním programem nadace je program CREATIVE NGO určený nově založeným uměleckým nadacím i již registrovaným subjektům. Konzultace jsou poskytovány také fyzickým osobám, které plánují založit nadaci nebo působí jako zaměstnanci, členové správní rady nebo dobrovolníci. Jejím cílem je usnadnit přístup k informacím zástupcům a zaměstnancům nadace i lidem, kteří je chtějí zakládat, což je v dlouhodobém horizontu zlepšení podmínek pro fungování těchto organizací a kvalitu jejich řízení, a tím i jejich efektivnější fungování a rozšíření možností aktivit pro lidi umělecký průmysl, vč. řemeslníků, zástupců umírajících profesí šířením znalostí o třetím sektoru v jejich prostředí.

Programová rada nadace se skládá z umělců a řemeslníků pracujících v různých technikách a také z lidí, kteří jsou již mnoho let spojováni s třetím sektorem a sociálními aktivitami. Nadace Semper Art Foundation dosud uspořádala dva projekty ve spolupráci s programem Erasmus +. První projekt ve formě kontaktního semináře s názvem HAND MADE YOU SEBE shromáždilo 24 účastníků ze 7 zemí (Řecko, Itálie, Lotyšsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Polsko) a konalo se 1. – 6. září 2018 v Murzasichle. Druhý projekt s názvem HANDMADE THEATRE byla iniciativa výměn mládeže mezi 5 zeměmi EU: Polskem, Řeckem, Slovenskem, Českou republikou a Itálií a konala se 20. – 28. května 2019 v Darłówu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook