Przejdź do treści

Projekt „HANDMADE YOU (TH)“ je strategickým partnerstvím rukodělných řemeslných a vzdělávacích organizací z Polska, Lotyšska a České republiky. Cílem projektu je zachránit rukodělná řemesla a upadající profese před zapomenutím. Lidové umění a řemesla, z nichž se odvozují moderní techniky, zaujímají v historii a životě každého národa zvláštní místo, protože jsou specifickým odvětvím jeho hmotného a duchovního odkazu. Řemesla a staré umění jsou předmětem národní prestiže a obecně uznávaného přínosu každé z partnerských zemí pro světové kulturní dědictví. Jeho uchování, znovuzrození a vývoj pro budoucí generace je myšlenkou, která nás vedla v každé fázi projektu.

Příjemci projektu HAND YOU(th) jsou mladí lidé, kteří, mají vztah k široce pojatému řemeslu, rukodělné práci, ale i lidé, pro které je to jen zapomenutá památka z minulosti. Chceme ukázat, že na základě takové „relikvie“ je možné pomocí moderních technik a nástrojů vybudovat platformu pro současné moderní aktivity.

Chceme umožnit mladým příjemcům znovuobjevit řemeslné umění, a to jednak jako formu komunikace s místní kulturou, jednak jako formu atraktivního trávení volného času, na rozdíl od kultury konzumu a rychlého životního stylu. Důležitým aspektem projektu je snaha o zlepšení sociální soudržnosti začleněním mladých lidí do mezigenerační integrace a zajištěním kontinuity přenesených kompetencí, dovedností a tradic, a tím i hodnot.

Realizujeme projektové aktivity v mezinárodní spolupráci ve společné geografické oblasti střední a východní Evropy, s přihlédnutím k historickému pozadí, národním a kulturním rysům a tradicím dané země, spolu s principy moderní sociální a ekonomické politiky, např. dynamikou růstu kreativních odvětví.

Rukodělné práce a řemesla jsou místně extrémně různorodá, proto jejich společné geografické srovnání ukáže jejich bohatství a uvolní v příjemcích potřebu objevovat geograficky blízké kultury, které jsou často více neznámé než vzdálené.

Vzděláváme a ukazujeme, že začlenění potenciálu kultury a kreativity může posílit a oživit odvětví řemesel a řemesel, které by se mohlo stát „přehlídkou změn a modernizace“ hospodářského a sociálního rozvoje země. Projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus +.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook