Przejdź do treści

Projekta „HANDMADE YOU (TH)” partneri ir organizācijas Petrklíč help no Čehijas un Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs no Latvijas.

Petrklíč help ir čehu organizācija, kas izveidota 2005. gadā un ir paredzēta jauniešiem. Mūsu komandai ir liela pieredze neformālā izglītībā, brīvprātīgā darbā, un dažādās iniciatīvās, kuru mērķis ir jauniešu un viņu ideju attīstība, pārrobežu un starptautiskā sadarbība, ekoloģija un jauniešu līdzdalība sociālajā un pilsoniskajā dzīvē.

Mūsu misija ir atbalstīt jauniešus viņu mērķu sasniegšanā un radošo ideju īstenošanā. Mūsu organizācijas galvenā mītne atrodas vēsturiskā Cieszyn Silesia reģiona centrā, vietā, kuru ar upi dala Čehijas puse (Čehijas Cieszyn, 25 tūkstoši iedzīvotāju) un Polija (Cieszyn 30 tūkstoši). Tāpēc viena no mūsu galvenajām aktivitātēm ir pārrobežu sadarbība starp čehu un poļu jauniešiem.

Mūsu mērķis ir aktīvi iesaistīt jauniešus pasākumos publiskajā telpā. Mēs koncentrējamies uz otru cilvēku, uz cilvēku kopienu, uz komunikāciju un sadarbību grupā, uz vienkāršāko un vienlaikus visgrūtāko vērtību – starppersonu attiecību uztveri.

Petrklíč help ir vieta, kur jaunieši atrod vietu savam radošumam un iespēju strādāt kā brīvprātīgais. Viņi mācās, attīstās, atpūšas un viņiem ir daudz izklaides objektu. Mēs palīdzam viņiem loģistiski un finansiāli viņu projektu īstenošanā, balstoties uz mūsu darbinieku pieredzi. Mēs organizējam dažāda veida un ilguma projektus (no vienas dienas līdz visa gada garumam), darbnīcas, nometnes, apmācības, izstādes, konkursus, kā arī atbalstām jaunos jaunuzņēmumus.

Mēs veicam darbības visā Morāvijas un Silēzijas vojevodistē, it īpaši Český Těąín, Třinec un Karviná. Mēs darbojamies arī starptautiskajā arēnā, piedaloties starptautiskos projektos ar partneriem no ES, Gruzijas, Turcijas un Lielbritānijas.

Mēs sadarbojamies Karvinas pilsētas un Silēzijas universitātes Biznesa vārtu akadēmijas programmā. Jaunieši studiju laikā iegūtās zināšanas izmanto reāla projekta risināšanai un vērtīgas pieredzes iegūšanai šajā jomā, savukārt uzņēmumi saņem projektu mārketinga, pārdošanas vai IT jomā.

Mēs strādājam ar 80 aktīviem jauniešiem, kuri ir jauniešu padomes locekļi 3 pilsētās (Karviná, Český Těąín, Třinec).

Mēs vadām Jaunatnes informācijas centru, radošuma un kultūras vietu, kas savienota ar tējas istabu pils telpās Cieszyn, un Pidi Farmu Petrklíč ekoloģisko saimniecību.

Ludzas Bērnu un jauniešu centrs atrodas mazā Latvijas pilsētā – Ludzā, diezgan tālu no galvaspilsētas un ļoti tuvu Krievijas robežai. Centrs tika izveidots 1956. gada 1. janvārī, un tā mērķis ir interešu izglītības piedāvājums bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam.

Centra galvenie uzdevumi ietver interešu izglītības īstenošanu, nodrošinot bērniem un jauniešiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes, kas noderīgas aktīvai dalībai sabiedriskajā dzīvē, viņu talantu attīstībai radošajā nozarē, to pilnveidošanai un attīstīšanai, kā arī skolotāju pedagoģisko kompetenču uzlabošana.

Mūsu pedagogi, veicot grupu un ārpusstundu pasākumus, piešķir lielu nozīmi morālajām vērtībām, savstarpējai cieņai un etnisko un kultūras vērtību izpratnei. Mūsu misija ir visaptveroša, harmoniska bērnu un jauniešu personības attīstība un kompetenču pieaugums Ludzā un tās apkārtnē, izmantojot darba metodes atbilstošas darbā ar jauniešiem (ieskaitot neformālās metodes).

Centrs šobrīd vada deju, fotogrāfijas, mākslas un amatniecības, mūzikas, teātra, vides izglītības, sporta (motora un velosipēda) un elektronikas nodarbības.

Kopš 1999. gada mēs vadām Ludzas jauniešu klubu „Lietussargs”, kura mērķis ir piesaistīt aktīvus un idejām bagātus jauniešus (13-25 gadus vecus) kopīgai ideju īstenošanai. Strādājot klubā, viņi iegūst zināšanas un praktisku pieredzi pasākumu un projektu plānošanā un organizēšanā, iemācās strādāt komandā. Jauniešu klubs piedalās arī rajona sabiedriskajos darbos, veicinot brīvprātīgo darbu jauniešu vidū.

Mēs Rundēnos vadām arī pulciņu, kur mazāki bērni apmeklē radošās nodarbības, kuri zīmē, līmē, konstruē, veido kompozīcijas no dažādiem materiāliem, bet sporta zāli apmeklē gados vecāki skolēni, kuri interesējas par sportu.

Jauniešu klubā pulcējušies jaunieši īsteno un piedalās dažādos projektos, organizē pasākumus, vada un piedalās semināros un diskusijās, organizē braucienus, piedalās dažādos konkursos, piedalās un organizē dažādus labdarības pasākumus.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook