Przejdź do treści

Regulamin Certyfikatu

HANDMADE YOU(TH) AMBASSADORS

 

 1. Ogólne postanowienia
  • Regulamin określa zasady certyfikowania i korzystania z Certyfikatu HANDMADE YOU(TH) AMBASSADORS (dalej jako: Certyfikat).
  • Certyfikat jest częścią projektu HANDMADE YOU(TH), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Partnerstwa Strategicznego KA2 Erasmus+, realizowanego przez Fundację Semper Art z Polski w partnerstwie z Petrklic Help ZS z Czeskiej Republiki i Ludzas Novada Bernu un Jauniesu Centrs z Łotwy (dalej jako: Projekt)
  • Upoważnienie do używania logo Certyfikatu i Projektu jest udzielane każdemu, kto pozytywnie zakończył proces certyfikacji (dalej jako: Certyfikowana Osoba)
  • Certyfikowana Osoba musi przestrzegać zasad określonych w Regulaminie.
  • Procedura i ostateczna decyzja o przyznaniu Certyfikatu może być realizowana tylko przez jedną z 3 organizacji partnerskich wymienionych w 1.2.
  • Można ubiegać się o certyfikację wyłącznie poprzez Organizacje wymienione w 1.2. Właściwa miejscowo jest Organizacja kraju pobytu osoby certyfikowanej.

 

 1. Logo
  • Certyfikowana Osoba jest upoważniona do używania logo certyfikatu na:
   • dokumentach
   • materiałach marketingowych, takich jak: plakaty, materiały reklamowe, publikacje, prezentacje, papier
   • publikacjach online, takich jak: strony internetowe, profil w mediach społecznościowych.
  • Logo może być używane wyłącznie w ramach rękodzielncizej i edukacyjnej działalności. Wykorzystywanie certyfikatu lub logo do jakiejkolwiek innej działalności, w szczególności działalności politycznej lub ideologicznej, jest zabronione.
  • Jeżeli certyfikacja odnosi się tylko do części aktywności osoby korzystającej z certyfikatu, wówczas wykorzystanie certyfikatu i logo musi jasno określać, że certyfikacja nie odnosi się do całej działalności.
  • Logo (znak) nie może być zmienione ani zmodyfikowane. Jednakże może zostać zmieniony jego rozmiar, pod warunkiem że proporcje całego znaku są zachowane, a wszystkie cechy znaku są wyraźnie rozróżnialne.

 

 1. Odpowiedzialność
  • Certyfikowana Osoba nie może przenosić prawa do używania certyfikatu lub logo na rzecz osób trzecich.
  • Organizacje wymienione w 1.2 są odpowiedzialne za nadzór nad używaniem certyfikatów i logo zgodnie z zasadami.
  • Certyfikowana Osoba nie może wykorzystywać certyfikatu i logo w sposób, który mógłby naruszyć reputację lub narazić na utratę publicznego zaufania do Organizacji wymienionych w 1.2, Komisji Europejskiej, Agencji Krajowych Programu Erasmus+ i innych zaangażowanych podmiotów.
  • Certyfikowana Osoba nie może wydawać żadnych oświadczeń dotyczących Certyfikatu lub Organziacji z 1.2, które można by uznać za wprowadzające w błąd lub nieautoryzowane.

 

 1. Odebranie
  • Po odebraniu, uprzednio certyfikowana osoba natychmiast zaprzestanie wykorzystywania wszystkich materiałów, które zawierają odniesienie do certyfikacji.
  • Prawidłowe wykorzystywanie certyfikatu i logo jest obowiązakiem każdej Certyfikowanej Osoby, a jego niewłaściwe użycie może skutkować odebraniem certyfikatu i praw do logo przez Organizacje wymienione w 1.2.
  • Organizacje wymienione w 1.2 są upoważnione do podejmowania decyzji odebraniu, a ich decyzje są ostateczne.
  • Przed odebraniem Organizacje wymienione w 1.2 mogą korzystać z wszelkich narzędzi, takich jak: zawieszenie, ostrzeżenie i wizyty monitorujące, aby zapewnić właściwe korzystanie z Certyfikatu.

 

 1. Odpowiedzialności. Organizacje wymienione w 1.2 są wyłączone od odpowiedzialności za działalność osób trzecich dotyczącą Certyfikatu i jego wykorzystywania.

 

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego, czy proponowane użycie certyfikatu lub/i logo w reklamie, broszurze lub innych materiałach promocyjnych jest zgodne z niniejszymi wytycznymi, prześlij próbkę do jednej z Organizacji wymienionych w 1.2, w celu sprawdzenia.

 

 

Informacja o wersji językowej

W razie wątpliwości wersją nadrzędną Regulaminu jest angielska wersja językowa. Wersja polska została przygotowana w celu ułatwienia i uproszczenia procedury nadawania Certyfikatu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook