Przejdź do treści

Petrklíč help je česká organizace založená v roce 2005 zaměřená na mladé lidi. Náš tým má rozsáhlé zkušenosti v oblasti neformálního vzdělávání, dobrovolnictví, různých iniciativ pro rozvoj mladých lidí a jejich myšlenek, přeshraniční a mezinárodní spolupráci, ekologii a účast mladých lidí na společenském a občanském životě.

Naším posláním je podporovat mladé lidi při dosahování jejich cílů a realizaci jejich kreativních nápadů. Sídlo naší organizace se nachází v samém srdci historické oblasti Těšínského Slezska, v místě děleném řekou na českou stranu (Český Těšín, 25 tisíc obyvatel) a Polsko (Těšín 30 tisíc).

Jednou z našich klíčových aktivit je proto přeshraniční spolupráce mezi českou a polskou mládeží. Naším cílem je aktivně zapojovat mladé lidi do dění ve veřejném prostoru. Zaměřujeme se na druhou osobu, na komunitu lidí, na komunikaci a spolupráci ve skupině, na vnímání nejjednodušší a zároveň nejtěžší hodnoty – mezilidského vztahu.

Petrklíč help je místem, kde mladí lidé nacházejí prostor pro svou kreativitu a příležitost pracovat jako dobrovolníci. Učí se, rozvíjejí se, relaxují a mají mnoho zábavních atrakcí. Pomáháme jim logisticky a finančně při realizaci jejich projektů, sloužící zkušenostem našich zaměstnanců. Pořádáme projekty různého typu a trvání (od jednodenních po celoroční), workshopy, tábory, školení, výstavy, soutěže, podporujeme také mladé start-upy.

Aktivity realizujeme v celém Moravskoslezském kraji, zejména v Českém Těšíně, Havířově, Třinci a Karviné. Působíme také na mezinárodní úrovni a účastníme se mezinárodních projektů s partnery s EU, Gruzie, Turecka a Velké Británie. Spolupracujeme se statutárním městem Karviná a Slezskou univerzitou v Karviné na vzdělávacím programu Business Gate Academy. Mladí lidé v něm využívají znalosti získané během studia k řešení problému lokální firmy, čímž získávají cenné zkušeností, zatímco firmy dostávají nové nápady a realizace v oblasti marketingu, prodeje nebo IT. Pracujeme s 80 aktivními mladými lidmi, kteří jsou členy rad mládeže ve 3 městech (Karviná, Český Těšín, Třinec). Provozujeme Informační centrum pro mládež, kreativní a kulturní místo spojené s čajovnou, v areálu zámku v Těšíně a ekologickou farmu Pidi Farmu Petrklíč.

Centrum pro děti a mládež „Ludza” se nachází v malém městečku v Lotyšsku – Ludze, docela daleko od hlavního města a velmi blízko hranic s Ruskem, a bylo založeno 1. ledna 1956. Středisko se zaměřuje na vzdělávací nabídku pro děti a dospívající do 25 let. Mezi hlavní úkoly centra patří realizace zájmů a odborné vzdělávání, poskytování možnosti studentům (a následně studentům) získat znalosti a dovednosti užitečné pro aktivní účast na veřejném životě, rozvoj jejich talentu v kreativním sektoru, zdokonalování a zdokonalování pedagogických kompetencí učitelů.

Naši pedagogové, kteří vedou skupinové a mimoškolní aktivity, přikládají velký význam morálním hodnotám, vzájemnému respektu a porozumění etnickým a kulturním hodnotám. Naším posláním je komplexní a harmonický rozvoj osobnosti žáků a zvyšování kompetencí na všeobecně vzdělávacích školách celého vojvodství z hlediska formy a metod práce s mladými lidmi (včetně neformálních metod).

Centrum může také zajistit individuální práci s dětmi se speciálními potřebami. V současné době provozujeme programy / sekce pro tance, fotografii, umění a řemesla, hudbu, divadlo, ekologickou výchovu, sport (motorové a cyklistické) a kurzy elektroniky. Od roku 1999 provozujeme Ludza Youth Club „Lietussargs“, jehož cílem je přilákat aktivní a na nápady bohaté mladé lidi (13-25 let) ke společné realizaci nápadů.

Při práci v klubu získávají znalosti a praktické zkušenosti s plánováním a organizováním akcí a projektů, učí se pracovat v týmu. Klub mládeže se také podílí na veřejných pracích okresu a propaguje dobrovolnictví mezi mladými lidmi. Provozujeme také klub v Rundēni, kde mladší děti navštěvují kreativní kurzy, kde kreslí, lepí, konstruují, vytvářejí skladby z různých materiálů a tělocvičnu navštěvují starší studenti se zájmem o sport. Mládež shromážděná kolem klubu realizuje a účastní se různých projektů, organizuje akce, vede a účastní se seminářů a diskusí, organizuje výlety, účastní se různých soutěží, účastní se a organizuje různé charitativní akce. Centrum může také zajistit individuální práci s dětmi se speciálními potřebami. V současné době provozujeme programy / sekce pro tance, fotografii, umění a řemesla, hudbu, divadlo, ekologickou výchovu, sport (motocykly a cyklistiku) a kurzy elektroniky.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook