HANDMADE YOU(th)

„Kreatywność jest największym darem ludzkiej inteligencji”.

Ken Robinson

Witamy na stronie międzynarodowego projektu partnerstwa organizacji rękodzielniczych z Polski, Łotwy i Czech, pod nazwą: „HANDMADE YOU(TH)”. Promujemy w nim rękodzieło, rzemiosło i tzw. ginące zawody, jako zasoby światowego dziedzictwa kulturowego. Pokazujemy wartości, które niosą, budując wspólną płaszczyznę do współczesnych, aktywnych działań w tym obszarze, z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi.
 
Edukujemy, inspirujemy i promujemy twórczość, bo szeroko rozumiana, posiada niewyczerpany potencjał zmiany i dobra.
Ważnym aspektem projektu jest dążenie do poprawy spójności społecznej, poprzez włączenie młodych odbiorców do procesu integracji międzypokoleniowej i dbanie o ciągłość przekazywanych kompetencji.
 
Wierzymy w słowa Mayi Angelou, że „nie można wyczerpać kreatywności, bo im więcej jej używasz, tym więcej jej masz”.

Nasze cele

Co chcemy osiągnąć podczas realizaji projektu?

Propagujemy spuściznę w zakresie tradycji, rękodzieła, rzemiosła i ginących zawodów.

Oswajamy sztukę, na jej kanwie budując międzykulturowe mosty.

Twórczością łączymy pokolenia, pokazując, że cały świat mieści się w dziele ludzkich rąk.

Inspirujemy do działania, wierząc, że gdy tworzą dłonie, dusza śpiewa!

Projekt tworzą:

Blog

Informacje i nowości na temat przedmiotu projektu HANDMADE YOU(th)
185491833_2270075436466591_153184988664988056_n

Buty z greckiej rodzinnej manufaktury

Ręcznie robione sandały Eliny Linardaki są dziełem duetu matka – córka, który z miłością połączył nowoczesny look z doskonałym wykonaniem, tworząc własny, niepowtarzalny styl. Utworzona w 2014 roku grecka firma rodzinna szybko zdołała się wyróżnić i zaistnieć aż w 70…
193339316_1008224089918002_2873774108363946203_n

Madame Tricot i francuskie sery z włóczki

Utalentowana francuska artystka, Madame Tricot (prawdziwe nazwisko Dominique Kaehler Schweizer), mieszkająca w Szwajcarii i będąca z zawodu lekarzem, od wielu lat rozwija swoją pasję do dziergania na drutach, szydełku i do pracy z igłami.

Pozostańmy w kontakcie!