Przejdź do treści

Partnerami Projektu „HANDMADE YOU(TH)” są organizacje Petrklíč help z Czech oraz Ludza z Łotwy.

Petrklíč help to czeska organizacja powołana do życia w 2005 roku, skierowana do młodzieży. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w zakresie edukacji pozaformalnej, wolontariatu, różnorodnych inicjatyw służących rozwojowi młodych ludzi i ich pomysłów, współpracy transgranicznej i międzynarodowej, ekologii oraz uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym i obywatelskim.

Naszą misją jest wsparcie młodych ludzi w osiągnięciu ich celów i realizacji kreatywnych pomysłów. Siedziba naszej organizacji znajduje się w sercu historycznego regionu Śląska Cieszyńskiego, w miejscu podzielonym rzeką na stronę czeską (Czeski Cieszyn 25 tys. mieszkańców) i polską (Cieszyn 30 tys.). Dlatego jednym z naszych kluczowych działań, jest współpraca transgraniczna między czeską i polską młodzieżą.

Naszym celem jest aktywne angażowanie młodych ludzi w wydarzenia w przestrzeni publicznej. Koncentrujemy się na drugim człowieku, na wspólnocie ludzi, na komunikacji i współpracy w grupie, na postrzeganiu najprostszej i zarazem najtrudniejszej wartości – relacji międzyludzkiej.

Petrklíč help to miejsce, w którym młodzi ludzie znajdują przestrzeń dla swojej kreatywności i możliwość pracy jako wolontariusz. Uczą się, rozwijają, odpoczywają, mają też wiele atrakcji rozrywkowych. Pomagamy im logistycznie i finansowo w realizacji ich projektów, służąc doświadczeniem naszej kadry. Organizujemy przedsięwzięcia różnego typu i czasu trwania (od jednodniowych po całoroczne), warsztaty, obozy, szkolenia, wystawy, konkursy, wspieramy też młode start-upy.

Działania prowadzimy na terenie całego województwa morawsko-śląskiego, a w szczególności w Czeskim Cieszynie, Trzyńcu i Karwinie. Działamy również na arenie międzynarodowej, uczestnicząc w projektach międzynarodowych z partnerami z UE, Gruzji, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Współpracujemy przy programie miasta Karwiny i Akademii Business Gate Uniwersytetu Śląskiego. Młodzi ludzie wykorzystują w nim zdobytą na studiach wiedzę przy rozwiązywaniu realnego projektu i zdobywają cenne doświadczenie w tej dziedzinie, zaś firmy otrzymują opracowany projekt z zakresu marketingu, sprzedaży czy IT.

Współpracujemy z 80 aktywnymi młodymi ludźmi, którzy są członkami rad młodzieżowych w 3 miastach (Karwina, Czeski Cieszyn, Trzyniec).

Prowadzimy Centrum Informacji Młodzieżowej, miejsce twórcze i kulturalne, połączone z herbaciarnią, na terenie zamku w Cieszynie oraz ekologiczną farmę Pidi Farmu Petrklíč.

Centrum dla Dzieci i Młodzieży „Ludza” znajduje się w małym mieście na Łotwie – Ludzy, dość daleko od stolicy i bardzo blisko granicy z Rosją, a jego powstanie miało miejsce 1 stycznia 1956 roku. Centrum kieruje swoją ofertę edukacyjną do dzieci i młodzieży w wieku poniżej 25 lat.

Do głównych zadań Centrum należy realizacja zainteresowań i edukacji zawodowej, zapewnienie uczniom (a potem studentom) możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności przydatnych do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym,  rozwój ich talentów w sektorze kreatywnym, doskonalenie i  wzrost kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

Nasi edukatorzy, prowadząc zajęcia grupowe i pozalekcyjne  przywiązują dużą wagę do wartości moralnych, wzajemnego poszanowania, zrozumienia wartości etnicznych i kulturowych. Naszą misją jest bowiem wszechstronny, harmonijny rozwój osobowości podopiecznych i wzrost kompetencji w szkołach ogólnokształcących całego województwa pod względem formy i metod pracy z młodym człowiekiem (uwzględniając metody pozaformalne).

Centrum  może również zapewnić indywidualną pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Obecnie prowadzimy programy/sekcje  taneczne,  fotograficzne, artystyczno-rękodzielnicze, muzyczne, teatralne, związane z edukacją ekologiczną, sportowe (motorowe i rowerowe), oraz zajęcia z elektroniki.

Od roku 1999 prowadzimy Młodzieżowy klub Ludza „Lietussargs”, którego celem  jest przyciąganie aktywnej i bogatej w pomysły młodych ludzi (13-25 lat) do wspólnej realizacji pomysłów. Pracując w klubie zdobywają oni wiedzę i praktyczne doświadczenie w planowaniu i organizacji wydarzeń i projektów,  uczą się pracy w zespole. Klub młodzieżowy uczestniczy również w pracach publicznych powiatu, promując wolontariat wśród młodzieży.

Prowadzimy także w Rundēni klub, w którym młodsze dzieci uczęszczają na zajęcia kreatywne, podczas których rysują, kleją, konstruują, tworzą kompozycje z różnych materiałów, natomiast na siłownię uczęszczają starsi uczniowie zainteresowani sportem.

Młodzież skupiona wokół klubu realizuje i uczestniczy w różnych projektach, organizuje wydarzenia, prowadzi i bierze udział w seminariach i dyskusjach, organizuje wycieczki, bierze udział w różnych konkursach, uczestniczy i organizuje różnorodne akcje charytatywne.

Centrum  może również zapewnić indywidualną pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Obecnie prowadzimy programy/sekcje  taneczne,  fotograficzne, artystyczno-rękodzielnicze, muzyczne, teatralne, związane z edukacją ekologiczną, sportowe (motorowe i rowerowe) oraz zajęcia z elektroniki.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook