Przejdź do treści
HANDMADE YOU(th)

„Kreatywność jest największym darem ludzkiej inteligencji”.

Ken Robinson

Witamy na stronie międzynarodowego projektu partnerstwa organizacji rękodzielniczych z Polski, Łotwy i Czech, pod nazwą: „HANDMADE YOU(TH)”. Promujemy w nim rękodzieło, rzemiosło i tzw. ginące zawody, jako zasoby światowego dziedzictwa kulturowego. Pokazujemy wartości, które niosą, budując wspólną płaszczyznę do współczesnych, aktywnych działań w tym obszarze, z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi.
 
Edukujemy, inspirujemy i promujemy twórczość, bo szeroko rozumiana, posiada niewyczerpany potencjał zmiany i dobra.
Ważnym aspektem projektu jest dążenie do poprawy spójności społecznej, poprzez włączenie młodych odbiorców do procesu integracji międzypokoleniowej i dbanie o ciągłość przekazywanych kompetencji.
 
Wierzymy w słowa Mayi Angelou, że „nie można wyczerpać kreatywności, bo im więcej jej używasz, tym więcej jej masz”.

Nasze cele

Co chcemy osiągnąć podczas realizaji projektu?

Propagujemy spuściznę w zakresie tradycji, rękodzieła, rzemiosła i ginących zawodów.

Oswajamy sztukę, na jej kanwie budując międzykulturowe mosty.

Twórczością łączymy pokolenia, pokazując, że cały świat mieści się w dziele ludzkich rąk.

Inspirujemy do działania, wierząc, że gdy tworzą dłonie, dusza śpiewa!

odkryj

Artefakty HANDMADEYOU(th)

…Nieożywiony materiał rzeczy może służyć za lustro ruchliwego ludzkiego ducha…

Władimir N. Toporow

Zapraszamy do zapoznania się z artefaktami kulturowymi, wyłonionymi przez zespoły z Czech, Łotwy oraz Polski. Są to przedmioty powstałe w oryginalnej formie przed wielu laty, silnie ukorzenione w tradycji danego kraju i regionu, dziś zaś proponujemy ich wykorzystanie w formie współczesnej, jako element edukacji pozaformalnej. Nasze przykłady posłużycćmogą jako inspiracja do wykorzystania na warsztatach, szkoleniach, pracy z dziećmi i młodzieżą, przy współpracy międzypokoleniowej. Są nośnikiem historii, kultury i tradycji.

artefakty handmadeyouth

ucz się

Lekcje HANDMADE YOU(th)

„Zawsze robię to, czego nie porafię, abym mógł się dowiedzieć, jak to zrobić.”

Pablo Picasso

Po prawie dwóch latach projektu przedstawiamy 10 lekcji wykorzystania metod rękodzieła w edukacji młodzieży. Wszystkie lekcje dostępne są w czterech językach (EN, CZ, LV, PL).

Z lekcji dowiecie się jak korzystać z pozaformalnych metod edukacyjnych opartych na rękodziele. Wykorzystaliśmy edukację międzykulturową i kulturalną, a w niektórych z lekcji także edukację międzypokoleniową i ekologiczną.

Value chain PL

Projekt tworzą:

Blog

Informacje i nowości na temat przedmiotu projektu HANDMADE YOU(th)
maciejchyra_com-IMG_9013 (Kopiowanie)

Przedsiębiorstwo społeczne – naturaLnie.eco otrzymuje Certyfikat Ambasadora Polskiego Rękodzieła kampanii HANDMADE YOUTH Programme

Z doświadczenia, umiejętności i pasji do tkaniny lnianej powstało przedsiębiorstwo społeczne, które swoimi produktami próbuje zmienić świat na lepsze i ułatwić przejście na „zieloną stronę mocy”! W pracowni naturalnie.eco tworzone są wyłącznie naturalne i autorskie produkty – lniane torby, worki…
1

Świat Kaori

Kaori Kurihara to artystka urodzona w Japonii, a zamieszkała w Paryżu. Inspiruje ją świat roślinny, szczególną uwagę zwraca na kształty i ich geometryczne powtórzenia. Bo choć każdy element natury zdaje się powtarzać, w rzeczywistości istnieje ich nieskończona różnorodność i bogactwo.

Pozostańmy w kontakcie!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook