HANDMADE YOU(th)

„Kreatywność jest największym darem ludzkiej inteligencji”.

Ken Robinson

Witamy na stronie międzynarodowego projektu partnerstwa organizacji rękodzielniczych z Polski, Łotwy i Czech, pod nazwą: „HANDMADE YOU(TH)”. Promujemy w nim rękodzieło, rzemiosło i tzw. ginące zawody, jako zasoby światowego dziedzictwa kulturowego. Pokazujemy wartości, które niosą, budując wspólną płaszczyznę do współczesnych, aktywnych działań w tym obszarze, z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi.
 
Edukujemy, inspirujemy i promujemy twórczość, bo szeroko rozumiana, posiada niewyczerpany potencjał zmiany i dobra.
Ważnym aspektem projektu jest dążenie do poprawy spójności społecznej, poprzez włączenie młodych odbiorców do procesu integracji międzypokoleniowej i dbanie o ciągłość przekazywanych kompetencji.
 
Wierzymy w słowa Mayi Angelou, że „nie można wyczerpać kreatywności, bo im więcej jej używasz, tym więcej jej masz”.

Nasze cele

Co chcemy osiągnąć podczas realizaji projektu?

Propagujemy spuściznę w zakresie tradycji, rękodzieła, rzemiosła i ginących zawodów.

Oswajamy sztukę, na jej kanwie budując międzykulturowe mosty.

Twórczością łączymy pokolenia, pokazując, że cały świat mieści się w dziele ludzkich rąk.

Inspirujemy do działania, wierząc, że gdy tworzą dłonie, dusza śpiewa!

odkryj

Artefakty HANDMADEYOU(th)

…Nieożywiony materiał rzeczy może służyć za lustro ruchliwego ludzkiego ducha…

Władimir N. Toporow

Zapraszamy do zapoznania się z artefaktami kulturowymi, wyłonionymi przez zespoły z Czech, Łotwy oraz Polski. Są to przedmioty powstałe w oryginalnej formie przed wielu laty, silnie ukorzenione w tradycji danego kraju i regionu, dziś zaś proponujemy ich wykorzystanie w formie współczesnej, jako element edukacji pozaformalnej. Nasze przykłady posłużycćmogą jako inspiracja do wykorzystania na warsztatach, szkoleniach, pracy z dziećmi i młodzieżą, przy współpracy międzypokoleniowej. Są nośnikiem historii, kultury i tradycji.

artefakty handmadeyouth

Projekt tworzą:

Blog

Informacje i nowości na temat przedmiotu projektu HANDMADE YOU(th)
122452491_1227325740962788_4696736875401944755_n

Koszyki i Wybryki Marii Świerczyńskiej

W jaki sposób odkryłaś w sobie pasję do wikliny papierowej? 7 lat temu, po nabytych w trakcie warsztatów umiejętnościach z bibułkarstwa,  brakowało mi  koszyczków, w których mogłabym ułożyć kompozycje  kwiatów z bibuły.  Podczas przeglądania różnych stron internetowych natknęłam się przypadkiem…
Zielony Kwiat Dzień Matki Post na Facebooku (1)

Prokrastynacja w branży handmade

Można śmiało stwierdzić, że prokrastynacja dotyka dziś niemal wszystkich, tylko w różnym stopniu natężenia. To bowiem nic innego, jak odkładanie na potem spraw i czynności, o których wiemy, że powinniśmy je z różnych powodów wykonać teraz.  Często na termin nieokreślony,…

Pozostańmy w kontakcie!