HANDMADE YOU(th)

„Kreatywność jest największym darem ludzkiej inteligencji”.

Ken Robinson

Witamy na stronie międzynarodowego projektu partnerstwa organizacji rękodzielniczych z Polski, Łotwy i Czech, pod nazwą: „HANDMADE YOU(TH)”. Promujemy w nim rękodzieło, rzemiosło i tzw. ginące zawody, jako zasoby światowego dziedzictwa kulturowego. Pokazujemy wartości, które niosą, budując wspólną płaszczyznę do współczesnych, aktywnych działań w tym obszarze, z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi.
 
Edukujemy, inspirujemy i promujemy twórczość, bo szeroko rozumiana, posiada niewyczerpany potencjał zmiany i dobra.
Ważnym aspektem projektu jest dążenie do poprawy spójności społecznej, poprzez włączenie młodych odbiorców do procesu integracji międzypokoleniowej i dbanie o ciągłość przekazywanych kompetencji.
 
Wierzymy w słowa Mayi Angelou, że „nie można wyczerpać kreatywności, bo im więcej jej używasz, tym więcej jej masz”.

Nasze cele

Co chcemy osiągnąć podczas realizaji projektu?

Propagujemy spuściznę w zakresie tradycji, rękodzieła, rzemiosła i ginących zawodów.

Oswajamy sztukę, na jej kanwie budując międzykulturowe mosty.

Twórczością łączymy pokolenia, pokazując, że cały świat mieści się w dziele ludzkich rąk.

Inspirujemy do działania, wierząc, że gdy tworzą dłonie, dusza śpiewa!

Projekt tworzą:

Blog

Informacje i nowości na temat przedmiotu projektu HANDMADE YOU(th)
122452491_1227325740962788_4696736875401944755_n

Koszyki i Wybryki Marii Świerczyńskiej

W jaki sposób odkryłaś w sobie pasję do wikliny papierowej? 7 lat temu, po nabytych w trakcie warsztatów umiejętnościach z bibułkarstwa,  brakowało mi  koszyczków, w których mogłabym ułożyć kompozycje  kwiatów z bibuły.  Podczas przeglądania różnych stron internetowych natknęłam się przypadkiem…
Zielony Kwiat Dzień Matki Post na Facebooku (1)

Prokrastynacja w branży handmade

Można śmiało stwierdzić, że prokrastynacja dotyka dziś niemal wszystkich, tylko w różnym stopniu natężenia. To bowiem nic innego, jak odkładanie na potem spraw i czynności, o których wiemy, że powinniśmy je z różnych powodów wykonać teraz.  Często na termin nieokreślony,…

Pozostańmy w kontakcie!