Przejdź do treści

Szkolenie dla branży rękodzielniczej, w projekcie HANDMADE YOU(th)-relacja

W dniach 9-15 lipca w Józefowie odbyło się szkolenie, będące częścią naszego międzynarodowego  projektu HANDMADE YOU(th), dotyczące kompetencji miękkich dla branży rękodzielniczej. Objęło ono metody z edukacji pozaformalnej – jak poprzez handmade uczyć wartości, relacji, umiejętności, nawiązywania współprac itp. Udział wzięli w nim uczestnicy z Czech, Łotwy oraz z Polski.

Rozpoczęliśmy od pierwszej sesji, podczas której przedstawiliśmy wszystkie kwestie techniczno-formalne, przedyskutowaliśmy finalną strukturę programu zajęć i inne kwestie istotne dla uczestników. Następnie mieliśmy warsztat, którego celem było zapoznanie uczestników ze sobą i zbudowanie zespołu. Wykorzystaliśmy do tego elementy gry w domino.

Uczestnicy mieli za zadanie zbudować jeden kształt złożony z trzech elementów, które były przygotowane przez narodowe zespoły. Na koniec uczestnicy mieli uzgodnić, w jaki sposób połączą części wymyślonego kształtu, aby mogli zastosować efekt domina, który zadziała.

Podczas sesji popołudniowej uczestnicy przedstawiali siebie, opowiadali o swojej pracy i prezentowali własne wyroby i dzieła. Pod koniec dnia uczestnicy spotkali się w swoich narodowych zespołach i razem ze swoimi liderami przeprowadzili ewaluację i podzielili się refleksjami o minionym dniu.

Następny dzień rozpoczął się od porannej sesji „Personal and Professional Development in Art and Craft”.  Skupiliśmy się na rozwoju osobistym i zawodowym uczestników jako artystów, wykorzystując do tego metodę myślenia projektowego (design thinking process). Uczestnicy zastanawiali się nad swoimi możliwościami, problemami i wyzwaniami, które spisali na karteczkach. Następnie wymienili się nimi i zostali podzieleni na grupy. Każda z grup miała wykorzystać metodę myślenia projektowego do przygotowania i rozwiązania wybranych przez siebie kwestii. Wszystkie grupy zaprezentowały przygotowane rezultaty.

Następnie odbyło się ćwiczenie „(Inter)Cultural and Heritage Awareness”, podczas którego został zaprezentowany model kultury jako góry lodowej. Na jego podstawie dyskutowaliśmy o świadomych i nieświadomych elementach kultury. Następnie został przedstawiony model wrażliwości interkulturowej opracowany przez Miltona J. Benetta. Dyskutowaliśmy o świadomości na temat kultury i dziedzictwa, wykorzystując oba modele.

Podczas sesji popołudniowej uczestnicy pracowali w międzynarodowych grupach w warsztatach „Art and Craft as a Tool of Social Inclusion and Change”, wykorzystując metodę world cafe. Bazując ponownie na metodzie myślenia projektowego szukali rozwiązań związanych ze sztuką i rękodziełem dla czterech problemów społecznych: dyskryminacji, problemów osobistych, niestabilnej przyszłości młodych i efektów zmiany klimatu.

Następnie podczas warsztatu „Upcycling Methods” przedstawiliśmy im metody wtórnego przetwarzania odpadów, które można zamieniać w dekoracje. Uczestnicy tworzyli własne wiszące doniczki, używając do tego odpadów plastikowych i materiałów naturalnych. 

Kolejny dzień, to warsztaty pn. „Forms and Methods of Non-formal Education” podczas których przedstawiliśmy uczestnikom edukację formalną, pozaformalną i nieformalną. Uczestnicy poznali różnice między nimi i metody nauczania wykorzystywane w edukacji pozaformalnej.

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy podczas warsztatu „European Union Opportunities for Art and Craft” i przydzieleni do dwóch ekspertek. Pierwsza grupa omawiała program Erasmus+ i jego możliwość dla uczestników, a druga skupiła się na Europejskimi Korpusie Solidarności i innych funduszach. Następnie grupy zamieniły się miejscami. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zadawania spersonalizowanych pytań.

Podczas popołudniowej sesji odbyły się dwa warsztaty. Pierwszy z nich „Intergenerational Awareness and Education” dotyczył zjawiska starzenia się społeczeństw i wykluczenia seniorów z życia społecznego. Dyskutowaliśmy, jakie są przyczyny tego zjawiska i co można zrobić, aby wzmacniać dialog międzypokoleniowy.

Druga część warsztatu została poświęcona tworzeniu warsztatów na rzecz edukacji i dialogu międzypokoleniowego. Przedstawiliśmy uczestnikom model tworzenia warsztatów i poprosiliśmy o przygotowanie scenariusza, który następnie wykorzystają, gdy będą przeprowadzali warsztaty w swoich lokalnych społecznościach.

Ostatni warsztat,  „The Power and Symbolism of Colors” został przeprowadzony w formie manualnej. Przedstawiliśmy uczestnikom tradycję Warmii i Mazur, która dotyczyła tworzenia weselnych koników. Wykorzystując swój talent i umiejętności, uczestnicy stworzyli swoje koniki weselne, inspirując się przedstawioną tradycją.

Historia Konika nawiązuje do obrzędów weselnych na Warmii i Mazurach, koń odgrywał w niej bowiem ważną rolę już od początku swatów.

Współcześnie postać mazurskiego konika weselnego inspiruje twórców nadal, można znaleźć figurki będące skarbonkami, w których podarowuje się nowożeńcom pieniądze, często wybierany jest on jako logo bądź symbol inicjatyw promujących folklor i sztukę ludową.

Dziś Konik Weselny stanowi oryginalny prezent ślubny, lub dodatek do niego, jest też elementem historii regionu Warmii i Mazur i spuścizny kulturowej w obrębie tradycji i obrzędów.

Wtorek rozpoczął się od warsztatu „Young Entrepreneurship for the Future of Art and Craft”, podczas których rozmawialiśmy, w jaki sposób można wspomóc sztukę i rękodzieło, a także rozwój personalny artystów poprzez przedsiębiorczość.

Uczestnikom zostały zaproponowane informacje o możliwościach w postaci grantów, stypendiów i innych możliwości. Następnie podczas drugiego warsztatu „Networking and Cooperation Methods” uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i pracując razem, dzielili się swoimi potrzebami odnośnie współpracy i doradzali sobie, w jaki sposób mogą sobie wzajemne pomóc i co zaoferować.

Po południu uczestnicy wybrali się do Warszawy na wycieczkę kulturalną, aby zapoznać się z przykładami sztuki i rękodzieła prezentowanymi w przestrzeni publicznej.  I tak jak pod koniec każdego dnia szkolenia, uczestnicy późnym popołudniem  spotkali się w swoich narodowych zespołach i razem ze swoimi liderami przeprowadzili ewaluację,  dzieląc się refleksjami o minionym dniu.

Ostatni dzień szkolenia rozpoczął się od nagrywania z uczestnikami krótkich filmików promujących ich jako artystów. Następnie podczas dwóch warsztatów „Digital Tools for Art and Craft Development” i „Social Communication and Storytelling” przedstawiliśmy uczestnikom możliwości promocji i upowszechniania swojej pracy dzięki wykorzystaniu narzędzi cyfrowych oraz metod komunikacji, takich jak storytelling.

Podczas pierwszego warsztatu popołudniowej sesji „Promotion and Dissemination Methods” skupiliśmy się na social mediach jako najefektowniejszym sposobie promowania pracy artystycznej i przy użyciu metody case study przeanalizowaliśmy wspólnie z uczestnikami stronę internetową i social media jednej z uczestniczek.

Ostatnim elementem szkolenia była ewaluacja, podczas której uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące ich opinii na temat szkolenia, warsztatów i pracy trenerów, a także wspólnie podzieliliśmy się wrażeniami ze wszystkimi osobami.

Trenerkami były Magdalena Klimek i Alina Prochasek  

Magdalena Klimek– absolwentka szkoły sztuk plastycznych, kulturoznawstwa śródziemnomorskiego oraz zarządzania komunikacją. Magda od dwóch lat pracuje na rzecz współpracy międzynarodowej w sektorze pozarządowym jako  przedsiębiorczyni społeczna.

Od dziewięciu lat uczestniczy w licznych międzynarodowych stypendiach i wyjazdach, aby poszukiwać nowych pomysłów na zmiany społeczne. Obecnie pracuje nad inicjatywą Create2Help, która skupia się na wykorzystaniu sztuki wizualnej do zwrócenia uwagi na problemy społeczne i do promowania wartości międzyludzkich.

Alina Prochasek – edukatorka, trenerka młodzieżowa, menadżerka projektów. Ukończyła studia prawnicze. Pracowała jako prawnik wspierając min. organizacje pozarządowe. Zaangażowana w wiele projektów lokalnych i międzynarodowych. Ukończyła wiele szkoleń i kursów trenerskich zarówno na arenie narodowej jak i międzynarodowej.

Od 5 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi z całego Śląska, łącząc swoją wiedzę z zakresu prawa jak i umiejętności koordynatorsko- trenerskie. Realizowała projekty dotyczące przedsiębiorczości wśród młodych osób wspólnie z partnerami z Chin, Indonezji, Kazachstanu czy Kirgistanu.

Od 2017 roku silnie zaangażowana w projekty związane z Młodzieżowymi Radami Miasta. Jeden z głównych ekspertów międzynarodowych projektów Youth Councils- Advisor or Activits. Swoim doświadczeniem i wiedzą praktyczną dzieli się z Młodzieżowymi Radami Miast z terenów całego Śląska oraz młodzieżą z krajów partnerskich min. Gruzja, Ukraina, Czechy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook