Rozpoczynamy Kampanię HANDMADE YOU(TH) AMBASSADORS

Kampania pn. HANDMADE YOU(TH) AMBASSADORS, stanowi integralną część całego projektu HANDMADE YOU(TH), będącego partnerstwem strategicznym organizacji z Polski, Łotwy i Czech, działających na rzecz szeroko rozumianej promocji rękodzieła.

Cele Kampanii HANDMADE YOU(TH) AMBASSADORS

Kampania  HANDMADE YOU(TH) AMBASSADORS ma na celu promocję rękodzieła i rzemiosła, ukazanie młodemu pokoleniu możliwości, jakie stwarza wykonywanie zawodów kreatywnych, w zgodzie ze swoimi pasjami i talentami, pokazanie, że rękodzieło służy rozwojowi percepcji i nawiązywaniu relacji poprzez sztukę.

Będziemy w niej promować artystów, którzy swymi uzdolnieniami,  pracą nad rozwojem talentu i warsztatu dają dziś przykład innym. Inspirują, uczą, pokazują, jak przejść przez drogę nauki, samokształcenia i kreowania wizerunku swojej marki, aż do niewątpliwych sukcesów odnoszonych w dziedzinach swej twórczości.

Artystów, którzy ze swej pasji  i wewnętrznej potrzeby tworzenia i dzielenia się tą pasją z innymi, uczyniły swą życiową drogę i cel, zajmując się rękodzielnictwem w wielu jego odsłonach i formach, mistrzów w poszczególnych dziedzinach, którzy wkładają  w swoje  prace serce i kunszt.

Pokażemy sylwetki uzdolnionych twórców z wielu dziedzin rękodzieła i rzemiosła, ich warsztaty, drogę artystyczną, wytwarzane przez nich przedmioty.

W ramach Kampanii, będącego częścią partnerstwa strategicznego pn. „HANDMADE(YOUTH)”, realizowanego poprzez program Erasmus + z organizacjami  Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs (Łotwa) i  Petrklíč help (Czechy), realizujemy program wsparcia młodych zdolnych rękodzielników i rzemieślników, promujemy wieloaspektowo sektor rękodzielniczy w Polsce, zachęcamy i inspirujemy młode pokolenie do czerpania z dorobku kulturowego minionych pokoleń, opartego w ogromnej mierze na rękodziele i rzemiośle.

Wierzymy, że ich potencjał, wytrwałość w dążeniu do perfekcji i spełniania swych marzeń właśnie w działaniach twórczych, ocali i wypromuje wiele technik i kierunków, nie tylko związanych z polską kulturą, ale także tych, jakie przywędrowały do nas z odległych rejonów świata.

Jak zostać Ambasadorem Kampanii HANDMADE YOU(TH) AMBASSADORS

Funkcję Ambasadorów w naszym projekcie pełnić będą  rękodzielnicy i artyści,  osoby ze świata sztuki i kultury, którzy swoją działalnością i dorobkiem  w wyżej wymienionych obszarach promują szeroko rozumianą twórczość, rękodzieło oraz rzemiosło artystyczne.

Będą to osoby znane w swoich środowiskach i branżach, posiadające swoje miejsca i społeczności w social mediach, aktywne w sferze  publicznej. 

Tytuł Ambasadora może również otrzymać osoba niezwiązana zawodowo ze środowiskiem artystycznym, natomiast aktywnie działająca na rzecz promocji artystów i rękodzielników, rozwoju twórczych talentów wśród młodego pokolenia,  promująca wiedzę z zakresu polskiego dorobku kultury i tradycji związanego z rozwojem rękodzielnictwa i rzemiosła, działająca w tym zakresie w organizacjach pozarządowych lub innych jednostkach i instytucjach działających w obszarze zbieżnym z tematyką Kampanii.

Każdy z Ambasadorów otrzyma od nas Certyfikat oraz materiały graficzne, których będzie mógł używać w dowolny sposób w mediach społecznościowych, na stronie www, blogu itp. 

Propozycja dołączenia do grona Ambasadorów leżeć będzie w naszej gestii i kontaktować się będziemy z wybranymi osobami, ustalając warunki wzajemnej współpracy. 

Jeśli jednak masz ochotę dołączyć do grupy Ambasadorów, jesteś artystą kochającym swoją pracę, cenisz rękodzieło i rzemiosło nie tylko własnego kierunku twórczości, uznajesz za zasadne i potrzebne  społeczną edukację i promocję w tym temacie, szczególnie uwzględniając w tym młode pokolenie – napisz do nas wiadomość na e-mail contact@handmadeyouth.com, lub poprzez fanpage.

Możesz także zgłosić nam kandydaturę osoby, która Twoim zdaniem zasługuje na ten tytuł.

Postanowienia końcowe:

Dokładamy wszelkich starań, aby osoby które z nami współpracują cechowały nie tylko zaangażowanie tematyczne i aktywność w w/w obszarach, lecz by wyróżniała je także kultura osobista, szacunek i tolerancja dla odmiennych grup społecznych, kultur, tradycji i zwyczajów.

Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za wypowiedzi w/w osób w przestrzeni publicznej, ani za ich opinie światopoglądowe.

W razie rażącego naruszenia dobrych obyczajów, lub aktywnej działalności politycznej, agitacji związanej z degradacją lub nadmierną faworyzacją danej grupy społecznej, kosztem innej, której dopuściłaby się osoba promująca nasz projekt, zastrzegamy sobie prawo rozwiązania umowy o współpracy ze skutkiem natychmiastowym, usunięcia z naszych social mediów wszelkich materiałów związanych z tą osobą oraz zażądania usunięcia wszelkich informacji mogących być kojarzonymi z Kampanią HANDMADE YOU(TH) AMBASSADORS z social mediów tej osoby. Jednocześnie ufamy głęboko, że takie sytuacje nie nastąpią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *